ВОДООТПОРНА ЦЕМЕНТНА ПЛОЧА АКВАПАНЕЛ

Новата технологија развиена од Кнауф кај аквапанелите ја овозможува нивната приемна наместо традиционалните материјали за градба како цигли или блокови. Нивниот состав овозможува изградба на потенки ѕидови – 22cm (со цигла или блок е 32-34.5, + изолација) и поставување на подебел слој на изолација по желба.  Исто така, димензијата на овие панели е лесна за транспорт и ракување со што се постигнува побрза и економична изградба на објекти. Предност е и добивањето на повеќе простор во ентериерот, дури до 8%. Водоптпорни, топлоспроводливи и многу силни панели кои во исто време се и еластични за да може дасе создаваат интересни надворешни решенија на фасадите. Дим. на аквапанлот е 2400x1200x12.5mm; тежина на 1m2 е 16 kg.

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Knauf

ПАКУВАЊЕ

табла