ГРЕДА

Влажноста на дрвото кај австрискиот производител Hasslacher изнесува 15%.

–  8/10x12x400 cm, 12.300 ден.|m3

–  10x10x500 cm, 12.915 ден.|m3

–  10x12x500 cm, 12.915 ден.|m3

–  10x12x600 cm, 12.915 ден.|m3

–  10x12x700 cm, 13.530 ден.|m3

 

АРТИКАЛ

Греда

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Hasslacher, Австрија

ДИМЕНЗИЈА

8/10x10x400 cm

ПАКУВАЊЕ