БЕКАМЕНТ – ФАСАДЕН СИСТЕМ

– Лепак за стиропор Stirolfix WDVS, потрош. 8 kg пак. 25 kg, .
– ЕPS стиропор 5 cm/17 kg, потрош. 1.06 m2 пак. 5 m2, .
– ЕPS стиропор 5 cm/20 kg, потрош. 1.06 m2 пак. 5 m2, .
– Лајсна за стиропор 100/100; 120/30  L= 2.5 m,
– Стаклена мрежичка 145 kg, потрош. 50 m2/рол.
– Grand Universal  потрош. 0.2kg/m2, пак. 25 kg,
– Малтер BK Plast 1.5 mm Rajb; Ful, потрош. 2.7 kg/m2, пак. 25 kg,
– Малтер BK Plast 2.0 mm Rajb; Ful, потрош. 3.2 kg/m2, пак. 25 kg,