BLOK 4-8

Opis proizvoda: BLOK SA HORIZONTALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 250 x 250 x 120     3,9NF
Masa (težina): 4,3 kg
Pritisna čvrstoća: 40 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 120mm: 28
Komada na 1m3: 133
Upotreba: za nenoseće i pregradne zidove
Broj komada na paleti/težina palete: 224 / 968 kg
Proizvođač: “Mladost – TMP” Mala Plana