BLOK 5

Opis proizvoda: BLOK SA HORIZONTALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 190 x 250 x 190     4,6 NF
Masa (težina): 5,8 kg
Pritisna čvrstoća: 40 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 250mm: 25
Komada na 1m3: 110
Upotreba: za nenoseće zidove
Broj komada na paleti/težina palete: 160/933 kg
Proizvođač: “Mladost – TMP” Mala Plana

“Mladost – RAD” Vlasotince