ДАСКА

Високо квалитетна граѓа за покривање и столарски работи со потекло од Австрија. Влажноста на дрвото изнесува 15%.

АРТИКАЛ

Даска

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Hasslacher, Австрија

ДИМЕНЗИЈА

12/15/17/20 x 2.5 x 400 cm (микс димензии)