ENERGETSKI BLOK EB 12

Opis proizvoda: BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 120 x 380 x 238     5,57 NF
Masa: 9 kg
Pritisna čvrstoća N/mm2: 10.00
Utrošak bloka po m2 / m3 (kom.) 10.5 / 88
Broj blokova na paleti (kom.): 120
Masa palete sa blokovima (kg): 1,089