ENERGETSKI BLOK EB 20

Opis proizvoda: BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 200 x 380 x 238     9,28 NF
Masa: 14,5 kg
Pritisna čvrstoća N/mm2: 10.00
Utrošak bloka po m2 / m3 (kom.) 10.5 / 53
Broj blokova na paleti (kom.): 72
Masa palete sa blokovima (kg): 1,053