ENERGETSKI BLOK EB 25 LIGHT

Opis proizvoda: BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 250 x 380 x 238     11,6 NF
Masa: 15.5 kg
Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0.239
Pritisna čvrstoća N/mm2: 10.00
Utrošak bloka po m2 / m3 (kom.) 10.5 / 43
Broj blokova na paleti (kom.): 60
Masa palete sa blokovima (kg): 939