GITER 5

Opis proizvoda: BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 190 x 250 x 190     4,6 NF
Masa (težina): 6,6 kg
Pritisna čvrstoća: 140 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 250mm: 25
Komada na 1m3: 110
Upotreba: za noseće zidove
Broj komada na paleti/težina palete: 160/1061 kg
Proizvođač: “Mladost – RAD” Vlasotince