GITER CIGLA RELJEFNA

Opis proizvoda: BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 250 x 120 x 60     0,9NF
Masa (težina): 1,8 kg
Pritisna čvrstoća: 100 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 120mm: 63
Komada na 1m3: 512
Upotreba: za noseće i nenoseće zidove
Broj komada na paleti/težina palete: 600/1.087 kg
Proizvođač: “Mladost- RAD” Vlasotince