ИТОНГ БЛОК

– Блокови од поробетон за брза изградба, еко материјал, звучна и топлинска изолација.

– Итонг блок 600x75x250 mm,
– Итонг блок 600x100x250 mm,
– Итонг блок 600x125x250 mm,
– Итонг блок 600x150x250 mm,
– Итонг блок 600x200x250 mm,
– Итонг блок 600x250x250 mm,
– Итонг блок 600x300x250 mm,
– Итонг лепак, 20 kg,

АРТИКАЛ

Итонг блок

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Ксела, Бугарија

ДИМЕНЗИЈА

600x50x250 mm