KANALICA

Opis proizvoda: ŠUPLJI BLOK OD GLINE ZA MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE
Dimenzije: 245 x 115 x 40     0,8 NF
Masa (težina): 1,1 kg
Nosivost: 1,7 kN
Komada na 1 m dužni: 4
Komada na 1m3: 880
Upotreba: za prefabrikovane gredice za tavaničnu konstrukciju
Broj komada na paleti/težina palete: 960/1061 kg
Proizvođač: “Mladost – RAD” Vlasotince