KNAUF A13

Гипс картонските плочи се направени од гипсена основа поставена помеѓу две картонски табли. Со посебна технологија се засилуваат рабовите на плочите со што се постигнува еднаква јачина во сите делови.

АРТИКАЛ

Гипс плоча

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Knauf

ДИМЕНЗИЈА

2000 x 1250 x 12.5 mm

ПАКУВАЊЕ

табла