ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ И ПРИЗМИ ТХРАКОН

Тенкослојно лепило на цементна база за керамички плочки. Се користи за внатрешни простории.  Потрушавачка 2 -4 kg на 1 m2. Пакување – 25 kg.

АРТИКАЛ

Tхракон

ПАКУВАЊЕ

25 kg

БОЈА

Бел лепак

ПОТРОШУВАЧКА

5-7 kg/m2