ЛЕТВА

Високо квалитетно дрво со одлични карактеристики.

АРТИКАЛ

Летва

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Романија

ДИМЕНЗИЈА

5×2.5×400 cm