МРЕЖА ЗА АРМАТУРА

Материјал за армирање.

ДИМЕНЗИЈА

ɸ = 5 / 6 / 8 mm.