PREGRADNI BLOK 12

Opis proizvoda: BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA
Dimenzije: 120 x 250 x 190     3 NF
Masa (težina): 4,5 kg
Pritisna čvrstoća: 100 daN/cm2
Komada na 1 m2 zida / zid 120mm: 20
Komada na 1m3: 175
Upotreba: za noseće i pregradne zidove
Broj komada na paleti/težina palete: 256/1162 kg
Proizvođač: “Mladost – TMP” Mala Plana