РОФИКС ФАСАДЕН СИСТЕМ

– Стиропор Fragmat 5 cm/17 kg, потрош. 1.06 m2,
– Rofix IA 622 Универзално лепило  потрош. 8 kg,
– Rofix P50 Стаклена мрежа  потрош. 1.1 m2 kg,
– Rofix ПВЦ лајсна со мрежа  потрош. 1.1 m` kg
– Rofix ПВЦ типла 120 mm  потрош. 6 ком..
– Rofix Putzgrund подлога  потрош. 0.2 kg.,
– Rofix KHP завршен тониран малтер  потрош. 2.5kg.,

АРТИКАЛ

Рофикс

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Германија

ОСТАНАТО

ГРАТИС:
– Тонирање на ROFIX подлога!
– Тонирање на ROFIX
завршен малтер!
– Надзор за време на градење
на Вашиот објект!