ROFIX 510

Основен малтер за внатрешни ѕидови, плафони и надворешни фасади со мал процент на влага. Пакување 25kg. Произвводител “Rofix”.

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Rofix

ПАКУВАЊЕ

25 kg