ROFIX IA 622

Минерален малтер за лепење и армирање на плочи од полистирол (EPS-F, EPS-P, XPS). Одлична, брза и економична обработка. Пак. 25kg. Производител “Rofix”.

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Rofix