ORNAMENT LUX

Masa jednog komada: 3,05 kg
Dužina: 415 mm
Širina: 260 mm
Pokrivna dužina: 35,8 cm
Pokrivna širina: 21,9 cm
Potrebno komada na 1m2: 12,5 +/- 2%
Razmak između letvica: 35,5 cm
Savojna čvrstoća: 2,01 kN
Minimalni nagib krova: 20°
SRPS EN 1304:2005
Uklapa se sa modelom Kontinental Lux