TRADICIONAL LUX

 

Masa jednog komada: cca. 3,18 kg
Dužina: 415 mm
Širina: 260 mm
Pokrivna dužina: cca. 36,0 cm
Pokrivna širina: cca. 21,9 cm
Potrebno komada na 1m2: 12,5 +/- 2%
Razmak letvica: 35,5 cm
Savojna čvrstoća: 2,18 kN
Minimalni nagib krova: 20°
SRPS EN 1304:2005