Tek ndërmarrja Ako Gradba ju mund të gjeni të gjithë artikujt për ndërtimtarri duke filluar me:

  • Blloka
  • Çimento
  • Hekur
  • Armaturë
  • Materaile të ndryshme për lyerje
  •  Tregera dhe Stiropor


Jemi kompani efikase, fleksibile dhe përparimtare

Përfaqësuese e ndërmarrjes Mladost nga Leskovci,

Ndërmarrja Ako Gradba si përfaqësuese e ndërmarrjes Mladost nga Leskovci, ju ofron:
Blloqet Termik EB 25 STRONG, Blloqet Termik EB 25 ECONOMIC,Blloqet Termik EB 20,
Blloqet Termik EB 12 ,Blloqet Termik EB 10,Giter 5,Bllok Ndarje 12,Termo bllok,
Termo bllok 33, pastaj tjegulla të kualitetit të lartë, si: TJEGULLAT Kontinental LUX,
Tradicional LUX, Maestral LUX, Ornament LUX, Mbrojtsit e bores, Tjegull ventiluese, Kulmar,
Kulmar përfundus, Kulmar Trekëndsh, Elementet Fundore, Paisje Shtesë për kulme, Tjegulla të engobuara.

Përfaqsues gjeneral i ndermarrjes "Bitumenka" - Crna Kraljica

Ako Gradba eshte edhe perfaqsues gjeneral i ndermarrjes per prodhime hidroizoluese “Bitumenka” – Crna Kraljica , si : BIVERPLAST T, ET, BIVERPLAST ALT, BIVERPLAST ALV, BIVERPLAST EPF, BIVERPLAST MPF, BIVERPLAST PF, BIVERPLAST PV – VERBIT, BIVERPLAST V, EV, BITULITA si dhe shume artikuj tjerë.

Përfaqsues gjeneral i kompanisë gjermane “Metabo”

Ndërmarrja disponon edhe me hekurishten e saj me një sipërfaqe prej 120 m2 ku mund të gjeni elemente dhe paisje për amvisri, ngjyra të ndryshme, prodhime elektrike, maqina etj. Hekurishtja “Ako Gradba” është përfaqsues gjeneral për Gostivarin i kompanisë gjermane “Metabo”.

Importues i materialeve ndertimore (Bullgari, Bosnje, Slloveni dhe Austri)

Me potencialin e vetë, sot po kryen një numër të madh të aktiviteteve, nga importi i materialeve ndertimore(Bullgari, Bosnje, Slloveni, Austri), import të pajisjeve, transport, shitje me pakicë dhe shitje me shumicë. Si importues kryesor AKO GRADBA ofron edhe prodhime me çmime shumë te volitshme!

Puna, përkushtimi, disiplina dhe organizimi i mirë janë çelësi për suksesin që e rekomandojnë ekspertët ekonomikë, por kompania e Maqedonisë “AKO GRADBA”, këtë mund ta konfirmojë me vepra.

AKO GRADBA EKSPORT - IMPORT

mladost
BITUMENKA

Depoja AKO GRADBA

Depoja e Materialeve të ndërtimit
 rruga: Zona Industriale, Gostivar 1230

042/211 – 843
070/378 – 929
070/229 – 014

akogradba@hotmail.com

042/221 – 462

E HËNË – DIELL: 07:00 – 20:00

Hekurishte Ako Gradba 2

Ako Gradba 2 – Hekurishte
rruga: Sedek Kostoski nr.53, Gostivar 1230

042/218 – 710
078/730 – 710

akogradba2@live.com

E HËNË – DIELL: 07:00 – 20:00