SNEGOBRAN

Masa jednog komada: cca. 3,3 kg
Dužina: 415 mm
Širina: 260 mm
Pokrivna dužina: cca. 35,8 cm
Pokrivna širina: cca. 21,9 cm
Razmak između letvica: 35,5 cm
Minimalni nagib krovaa: 20°
Namena:
sprečava nekontrolisano klizanje snega sa krova
Montaža: broj i raspored snegobrana na krovu zavisi
od klimatske zone i nagiba krova