VENTILACIONI CREP

Masa jednog komada: cca. 3,2 kg
Dužina: 415 mm
Širina: 260 mm
Razmak između letvica: 35,5 cm
Minimalni nagib krova: 20°
Namena:
provetravanje krova i sprečavanje kondenzacije
Montaža: po dva ventilaciona crepa imeđu dva roga u
drugom i pretposlednjem redu krovne površine