KONTINENTAL LUX

Masa jednog komada: cca. 3,15 kg
Dužina: 415 mm
Širina: 260 mm
Pokrivna dužina: cca. 35,8 cm
Pokrivna širina: cca. 21,8 cm
Potrebno komada na 1m2: 12,5 +/- 2%
Razmak letvica: 35,5 cm
Savojna čvrstoća: 1,85 kN
Minimalni nagib krova: 20°
SRPS EN 1304:2005