MAESTRAL LUX

Masa jednog komada: 3,06 kg
Dužina: 415 mm
Širina: 260 mm
Pokrivna dužina: cca. 35,8 cm
Pokrivna širina: cca. 21,4 cm
Potrebna komada 1m2: 13 +/- 2%
Razmak između letvica: 35,5 cm
Savojna čvrstoća: 3,03 kN
Minimalni nagib krova: 20°
C1-350/210-I