СТИРОТЕРМАЛ

Плочи од EPS со профили за полагање на цевки, волуменси пластифицирана со PE фолија. Топлинска изолација за подови, погодна за подно греење.

АРТИКАЛ

Стиротермал Adapt

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Фрагмат Мак

ДИМЕНЗИЈА

36 mm