VENTILACIONI BLOK

Opis proizvoda: ŠUPLJI VENTILACIONI BLOK, SVETLI OTVOR Ø16O mm
Dimenzije: 250 x 190 x 190     4,6NF
Masa (težina): 6,3 kg
Pritisna čvrstoća: 150 daN/cm2
Komada na 1 m dužni: 5
Komada na 1m3: 110
Upotreba: za ventilacione i dimnjačke kanale
Broj komada na paleti/težina palete: 160/1013 kg
Proizvođač: “Mladost – RAD” Vlasotince