Кај претпријатието Ако Градба можете да ги најдете сите градежни материјали како што се:

  • Блокови
  • Цимент
  • Железо
  • Арматура
  • Трегери и Стиропол


Ефикасна компанија, флексибилна и напредна.

Застапник на претпријатието Младост од Лесковац

Претпријатието Ако Градба како застапник на претпријатието Младост од Лесковац, ви нуди: Блокови Термик ЕB 25 СТРОНГ, блокови Термик ЕB 25 ЕСОНОМИК 10, Блокови термик ЕB 20, Блокови Термик ЕB 12, Блокови Термик ЕB 10, Гитер 5, Блок за одвојување 12, Термо блок 33, потоа цигли од висок квалитет, како: Цигли Континентал ЛУКС, Традиционал ЛУКС, Маестрал ЛУКС, Орнамент ЛУКС, снегобрани, цигла за вентилација, семери, крајни семери, триаголни семери, завршни елементи, дополнителни опреми за покриви, цигли со дупки и др.

Генерален застапник на претпријатието “Битуменка” Црна кралица,

Ако Градба е и генерален застапник на претпријатието за производство на Хидроизолациски производи “Битуменка” Црна кралица, како Биверпласт Т, ЕТ БИВЕРПЛАСТ АЛВ, БИВЕРПЛАСТ ЕПФ, БИВЕРПЛАСТ МПФ, БИВЕРПЛАСТ ПФ, БИВЕРПЛАСТ ПВ-ВЕРБИТ, БИВЕРПЛАСТ В, ЕВ, БИТУЛИТА како и многу други производи.

Генерален застапник на Германската компанија “Метабо”

Претпријатието поседува и својата железара со просторија од 120м2 каде можете да најдете елементи и опрема за домаќинство, разни бои, електрични производи, машини и др. Железарата “Ако Градба” е генерален застапник за Гостивар на Германската компанија “Метабо”.

Увоз на градежни материјали (Бугарија, Босна, Словенија, Австрија)

Со својот потенцијал, денес извршува голем број на активности, од увоз на градежни материјали (Бугарија, Босна, Словенија, Австрија), увоз на опрема, транспорт, продажба на мало како и продажба на големо.

Трудот, внимателноста, дисциплината и добрата организација се клуч за успех кои ги препорачуваат економските експерти, а Македонската комапнија АКО ГРАДБА, тоа може да го докаже на дело.

АКО ГРАДБА ЕКСПОРТ - ИМПОРТ

METABO

Магацин за градежни материјали

Магацин за градежни материјали

 ул. “Индустриска Зона“ бб, Гостивар 1230

042/211 – 843
070/378 – 929
070/229 – 014

akogradba@hotmail.com

042/221 – 462

ПОН – НЕД: 07:00 – 20:00

Железара Ако Градба 2

Железара Ако Градба 2

ул. “Седек Костоски“ бр.53, Гостивар 1230

042/218 – 710
078/730 – 710

akogradba2@live.com

ПОН – НЕД: 07:00 – 20:00